Лични Данни - Esthederm

“Специални летни предложения” важи от 01.06.2024 до 31.08.2024 или до изчерпване на количествата, само в esthederm.bg, без да се комбинира с други намаления.

Лични Данни

Политика на поверителност

Ние разбираме, че личните Ви данни и защитата на информацията, която споделяте с нас, е изключително важна. Затова и нашата Политика за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим. Обяснява и къде и как събираме Ваши лични данни, както и кои са правата Ви спрямо цялата информация за Вас, която съхраняваме.

Настоящата Политика се прилага за обработването на Вашите лични данни, предоставени от Вас чрез Интернет сайта esthederm.bg, включително чрез неговите мобилни версии и приложения, както и чрез профилите/фен страниците на НАОС България ЕООД в социалните мрежи – например Facebook, Instagram, YouTube или чрез други канали на комуникация.

Когато казваме „ние“, „нас” или „нашето/ нашите/ нашата/ нашият“ в рамките на настоящата Политика за защита на личните данни, имаме предвид българското дружество НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 175406222, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район Средец, ул. Дякон Игнатий 2, ет. 4, с управител Паскал Удайер. НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД е администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство.

Ние обработваме различни лични данни на физически лица („Вие/ Вас/ Субект на данни”). Обработването на Вашите данни („Обработване”) включва всяка операция, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства.

Категории лица, чиито лични данни обработваме.

Ние обработваме Ваши лични данни, ако Вие сте физическо лице, навършили сте 8 години и попадате в някоя от следните категории:

  • потребители, които са отправили въпрос, оплакване или друго изявление до нас чрез Интернет сайта esthederm.bg;
  • потребители, които са се абонирали за нашия бюлетин чрез попълване на формата за абониране на Интернет сайта esthederm.bg;
  • регистрирани потребители на социалните мрежи (Facebook, Instagram, YouTube и други), които са отправили въпрос, оплакване, коментар или друго изявление до нас чрез нашите профили или фен страници във въпросните социални мрежи;

За какви цели и на какво основание обработваме Ваши лични данни? За колко време съхраняваме Вашите данни?

1. Данни, обработвани за целите на изготвяне и изпращане на отговор на въпроси, оплаквания, запитвания и други изявления до нас.

Вие можете да ни изпращате въпроси относно нашите продукти или пък Вашия тип кожа, оплаквания от наши продукт, запитвания за търговска информация и всякакви други изявления до нас чрез имейл на contact@bg.naos.com, както и чрез нашите профили и фен страници в социалните мрежи. За да можем да Ви идентифицираме и да Ви изпратим нашия отговор, ние обработваме Ваши идентификационни данни и данни за контакт, на които ще Ви изпратим нашия отговор.

Ние обработваме Вашите лични данни, предоставени ни при изпращането на въпроси, оплаквания и запитване, на основание на Вашето съгласие, дадено чрез изпращането до нас на имейл, съобщение или публикуването на коментар на нашите фен страници и профили в социалните мрежи (Facebook, Instagram, YouTube и други).  Обработването на Вашите лични данни от нас е отделно и различно от обработването на данните Ви от администраторите на съответните социални мрежи за целите и на основанията, определени от тях.

Изпращането до нас на въпроси, запитвания, оплаквания и коментари е изцяло доброволно, но ако не желаете да ни предоставите Вашите лични данни, Вие няма да можете да отправите запитването си до нас. Всички останали функционалности на Интернет сайта esthederm.bg ще продължат да бъдат достъпни.

Искаме да Ви обърнем внимание, че Ние не изискваме от Вас предоставянето на чувствителни лични данни за Вашето здравословно състояние или за здравословното състояние на Ваши близки.

Ако при отправянето на въпрос, оплакване или запитване ни предоставите данни за Вашето здравословно състояние или за здравословното състояние на Ваши деца, ненавършили 14 години (например данни за дерматологични заболявания и алергии, приемани медикаменти или проведено лечение) с Вашето изрично съгласие, то ние можем да използваме тези данни за целите на изготвянето и изпращането на нашия отговор на зададения от Вас въпрос до посочените от Вас данни за контакт.

В случай че не сте дали изрично съгласие да обработваме данни за Вашето здравословно състояние, но въпреки това ни разкриете подобни лични данни, то Вие изцяло носите риска и отговорността за това. Ние няма да обработваме тези данни и ще ги заличим при тяхното получаване.

Личните Ви данни, обработвани за целите на изготвяне и изпращане на отговор на въпроси, оплаквания, запитвания и други изявления до нас, ще бъдат съхранявани от нас за период от 12 месеца след изпращането на отговор от наша страна.

2. Данни, обработвани във връзка с изпращането на електронен бюлетин

За да можете да получавате информация относно Нашите продукти и специални предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин. Ако се абонирате, ние ще обработваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпращаме електронния ни бюлетин.

Също така ние можем да обработваме информация дали изпратения до Вас електронен бюлетин е бил отворен и дали сте кликвали върху някоя от връзките (линкове) в него. Искаме да бъдем сигурни, че нашите съобщения са полезни и важни за Вас, така че в случай че не ги отворите и не кликнете върху връзка (линк) в тях, ние знаем, че трябва да подобрим информацията, която Ви изпращаме.

Тази информация се обработва въз основа на Вашето съгласие, дадено чрез абонирането Ви за нашия електронен бюлетин и въвеждането от вас на имейл адреса ви в полето за абонамент за бюлетина на Интернет сайта esthederm.bg

Личните данни, обработвани за целите на изпращане на електронен бюлетин, ще бъдат обработвани,  докато не се отпишете от получаването на бюлетина чрез последване на връзката (линка) за отписване, наличен в имейлите, които Ви изпращаме.  

3. Данни, събирани чрез „бисквитки”

Ние можем да анализираме използването на Интернет сайта etatpur.bg чрез „бисквитки”, посредством които ние събираме информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до сайта esthederm.bg (напр. марка и модел на Вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес), както и по какъв начин използвате Интернет сайта. Ние не събираме Вашите имейли, имена или друга персонална информация, не събираме и не осъществяваме достъп до информация относно посещавани от вас сайтове, различни от сайта esthederm.bg, или до друга информация, която не е описана в настоящата политика.

Тази информация се обработва въз основа на Вашето съгласие за използване на бисквитки. Повече информация за използването на бисквитки можете да намерите в нашата Политика за бисквитките тук.

Какви мерки за защита на личните данни предприемаме?

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица мерки, включително:

  • Ограничаваме достъпа до помещенията, в които работим, само до хората, които трябва да бъдат там (за целта използваме кодове и карти за достъп, пароли и др. технологии, свързани с ограничаване на достъпа до определени помещения);
  • Прилагаме и контрол на достъпа до нашите системи за информационни технологии с помощта на защитни стени (firewalls), валидиране на идентификационен номер (ID), логическо сегментиране и/или физическо разделяне на нашите системи и информация;
  • Ограничаваме достъпа до личните Ви данни само до определени наши служители, чиято работа е свързана с обработката им, и ги защитаваме с пароли за достъп;
  • Използваме способи като криптиране и псевдонимизиране на информацията;
  • Никога не искаме от Вас да ни изпращате паролата си;

Съветваме Ви никога да не въвеждате номер на сметка, парола или друга чувствителна информация в имейл или след като сте кликнали върху връзка в имейл.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Ние работим с партньори и доставчици, които могат да обработват Вашите лични данни от наше име („обработващи личните данни” по смисъла на законодателството в областта на защита на личните данни), но само в случай че отговарят на нашите стандарти за обработване и защита на данните и ни предоставят по договорен път достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие със законовите изискванията и да осигурява защита на Вашите права.  Ние предоставяме на обработващите личните данни само информация, която е необходима, за да получите съответния продукт и/или услуга.

Така например НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД може да възлага част от операциите по обработването на Вашите лични данни на НАОС САС, идентификационен номер 535236418, със седалище и адрес на управление във Франция, 355 Pierre-Simon Laplace 13290 Aix-en-Provence, което ще съхранява Вашите лични данни на негови сървъри. 

Трети лица:

Можем да предоставим Ваши лични данни на други организации при определени случаи. Например: 

Ако претърпим преобразуване или дружеството ни е продадено на друга компания, можем да прехвърлим личните Ви данни към въпросната компания, за да за да продължим да Ви осигуряваме съответните продукти и/или услуги;

Ако това се изисква по закон, от държавна институция, при изпълнение на нейните регламентирани от закона публични задължения (напр. полиция, НАП, НОИ, КЗЛД и т.н.);

Ако трябва да споделим Вашите лични данни, за да защитим своя законен интерес или да упражним правата си, регламентирани от закона, както и за да защитим своите клиенти, потребителите на наши продукти и/или услуги, системи и сървъри.

Международен трансфер на Вашите лични данни

Ако за цели, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, и при условие, че са изпълнени предвидените в закона изисквания,  се налага да извършим трансфер на Вашите лични данни към трето лице (друго лице от компаниите в рамките на нашата група или наш доставчик и/или партньор), чието централно управление се намира извън рамките на ЕС, ще бъдете уведомени за това, както и за мерките, с които ще бъдат защитени Вашите лични данни.

Какви са Вашите права във връзка с данните Ви и как може да ги упражните?

Право на достъп

Имате право на достъп до личните Ви данни, които обработваме за целите, посочени по горе. Ако обработваме тези данни и получим искане от Вас (или от трето лице, надлежно  упълномощено от Вас), ще осигурим този достъп безплатно. Имате право и да поискате копие от Вашите лични данни, които обработваме.

Преди да осигурим достъп до личните данни на Вас или на упълномощено от Вас лице, можем да поискаме доказателство за идентичността, както и подробности за отношенията Ви с нас или с наши партньори, за да можем да открием данните, които се отнасят до Вас.

Право на коригиране

Ако които и да било лични данни, които съхраняваме и обработваме за Вас, са неточни, непълни или неактуални, Вие сте в правото си да изискате от нас да ги коригираме и/или допълним.

Право на изтриване

Имате право да пожелаете да заличим личните Ви данни без ненужно забавяне ако: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглили своето съгласие; когато сте възразили срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити в изпълнение на правно задължение съгласно правото на Европейския съюз или българското национално право. При определени законово уредени условия Ние можем да откаже да заличим личните данни.

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай те ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани по друг начин.

Право на преносимост на данните

Имате право да получите данните, които обработваме за вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да ги прехвърлите към друг администратор.

Право на възражение срещу обработването

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по и-мейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги) и профилиране, свързано с директен маркетинг. Ако направите такова възражение, Вашите лични данни няма да бъдат използвани повече за целите на директния маркетинг.

Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни по всяко време, като изпратите изрично искане до нас по имейл или по пощата, или чрез отписване от нашите информационни бюлетини.

Право да не бъдете обект на автоматизирано решение, включващо профилиране

Имате право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включително профилиране, когато това поражда правни последствия за Вас или Ви засяга в значителна степен. 

Право на жалба

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или съда, ако смятате, че вашите права са нарушени. За целта можете да посетите https://www.cpdp.bg/, където ще научите повече.

Ако искате да упражните което и да е било от правата си, описани тук, можете да се свържете с нас по един от следните начини:

  • по имейл: на следния имейл адрес contact@bg.naos.com, на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на НАОС България ЕООД.
  • по пощата: на адрес: гр. София, ул. Дякон Игнатий 2, ет. 4. , на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на НАОС България ЕООД. На телефон: 02439 39 39

Промяна в политиката

Последната промяна на настоящата Политика за защита на личните данни е направена на 13.01.2020 г.